Værksted

Vores værkstedskunder er sikret kvalitetsydelser over hele linjen, idet vi løbende deltager i efteruddannelse indenfor fageområdet..

 

 

 

 

Vi benytter de mest moderne testere og andet elektronisk udstyr, så værkstedet hele tiden er 100 % up to date m.h.t. at servicere de nyeste biler på markedet.

Som værksted har vi autorisation til at stemple kundens servicebog, så garantien opretholdes.

VELUDSTYRET VÆRKSTED

Værkstedet indeholder udstyr til at klare alle gængse opgaver indenfor autoreparationer og serviceeftersyn.

Såvel traditionelle mekanikeropgaver som mere avancerede kan klares takket være løbende opfølgning på, hvad der rør sig indenfor fagområdet, samt løbende videreuddannelse.

BRED TEKNOLOGIKENDSKAB

Grundet de mange års erfaring som mekaniker, kan de fleste opgaver klares - hvad end der er tale om biler af nyere eller ældre dato.

Værkstedet er fuldt udstyret til at klare de fleste opgaver, som eksempelvis nyere biler med deres avancerede kørecomputere byder på.

LØBENDE VIDEREUDDANNELSE

Moderne biler fordrer et behov for løbende videreuddannelse, da moderne biler til stadighed bliver mere komplekse, efterhånden som mere og mere teknologi indføres i disse.

Moderne biler har alle kørecomputer, og i de kommende år vil vi blive introduceret for hybrid- og el-biler.

Alt dette imødekommes ved løbende videreuddannelse indenfor de nye teknologier - senest kursus vedr. hybridbiler.